Chào Mừng đến với Trang thông tin điện tử Bệnh viện đa khoa Năm Căn- Địa chỉ: Số 306 Nguyễn Tất Thành- Khóm 6- Thị trấn Năm Căn -Tỉnh Cà Mau: Điện thoại- 07803 877142 - Fax: 0780 877142 - Email: bvnamcan@gmail.com - Website: bvdknamcan.vn

GIỚI THIỆU KHOA DƯỢC

 TRƯỞNG KHOA DƯỢC
DS CKI - PHẠM VIỆT HÒA


TẬP THỂ KHOA DƯỢC

 
I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHÍNH
1.1. Chức năng của khoa Dược
Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
1.2. Nhiệm vụ của khoa Dược
1.2.1. Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).
1.2.2. Quản lý theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.
1.2.3. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
1.2.4. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắt “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.
1.2.5. Tổ chức pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn, bào chế thuốc đông y, sản xuất thuốc từ dược liệu sử dụng trong bệnh viện.
1.2.6. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
1.2.7. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.
12.8. Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.
1.2.9. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.
1.2.10. Tham gia chỉ đạo tuyến.
1.2.11. Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.
1.2.12. Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.
1.2.13. Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.
1.2.14. Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông , băng, cồn, gạc) khí y tế đối với các cơ sở y tế chưa có phòng Vật tư – trang thiết bị y tế và được người đứng đầu các cơ sở đó giao nhiệm vụ.
 
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRƯỞNG KHOA DƯỢC
- Thực hiện nhiêmh vụ, quyền hạn chung của Trưởng khoa trong bệnh viện.
- Tổ chức hoạt động cuả khoa theo quy định của thông tư: 22/2011/TT – BYT ngày 10/6/2011 .
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về mọi hoạt động của khoa và công tác chuyên môn về dược tại các khoa lâm sàng, Nhà thuốc trong bệnh viện.
- Là Phó chủ tịch hội đồng thuốc và điều trị, tham mưu cho giám đốc bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng thuốc và điều trị về lựa chọn thuốc sử dụng trong bệnh viện; làm đầu mối trong công tác đấu thầu thuốc, kiểm tra giám sát việc kê đơn, sử dụng thuốc nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng thuốc và nâng cao chất lượng điều trị.
- Căn cứ vào kế hoạch chung của bệnh viện, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc cung ứng, bảo quản và sử dụng thuốc, hóa chất (pha chế, sát khuẩn).
- Tổ chức việc nhập, xuất, thống kê, kiểm kê, báo cáo; phối hợp với phòng Tài chính kế toán thanh quyết toán; theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc đảm bảo chính xác, theo đúng các quy định hiện hành.
- Theo dõi kiểm tra việc bảo quản thuốc; nhập, xuất thuốc hóa chất (pha chế, sát khuẩn) đảm bảo chất lượng theo đúng quy định hiện hành.
- Thông tin tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc cho cán bộ y tế.
- Chịu trách nhiệm tham gia hội chẩn, hoặc phân công dược sỹ trong khoa tham gia hội chẩn khi có yêu cầu của Lãnh đạo bệnh viện.
- Quản lý hoạt động chuyên môn của Nhà thuốc bệnh viện.
- Tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy, đào tạo chuyên môn dược cho đồng nghiệp và cán bộ tuyến dưới.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện giao.
III. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:
- Từ năm 2006 đến 2014: Khoa dược luôn đạt danh hiệu: Tập thể lao động Tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc, Tổ công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 

Close