Chào Mừng đến với Trang thông tin điện tử Bệnh viện đa khoa Năm Căn- Địa chỉ: Số 306 Nguyễn Tất Thành- Khóm 6- Thị trấn Năm Căn -Tỉnh Cà Mau: Điện thoại- 07803 877142 - Fax: 0780 877142 - Email: bvnamcan@gmail.com - Website: bvdknamcan.vn

GIỚI THIỆU KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA

TRƯỞNG KHOA
BS CKI- LÊ QUỐC NAM 

 
TẬP THỂ KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA


 
I.QUY ĐỊNH CHUNG:
1. Khoa Liên Chuyên Khoa là khoa lâm sàng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp nội khoa và ngoại khoa, gồm có 2 bộ phận:
a. Ngoại trú: Khám và điều trị các bệnh răng miệng, chữa răng, nhổ răng, làm răng giả, điều trị một số bệnh vùng hàm mặt.
b. Nội trú: Phẫu thuật hàm mặt.
2. Khoa Răng-Hàm-Mặt được bố trí liên hoàn, hợp lí thuận tiện cho công tác khám bệnh, chữa bệnh và vận chuyển người bệnh.
3. Trang thiết bị y tế phải đồng bộ, đúng chuyên khoa theo phân hạng bệnh viên.
4. Chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa và tham gia tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, chăm sóc răng miệng cộng đồng.
II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ:
1.Tại buồng khám bệnh chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt của khoa khám bệnh:
a. Các thành viên của buồng khám bệnh phải đặc biệt chú ý thực hiện quy chế công tác khoa khám bệnh, quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.
b. Một số công tác đặc thù khi khám chuyên khoa Răng-Hàm-Mặt.
– Trưởng khoa khám bệnh có trách nhiệm:
+ Tuỳ theo hạng bệnh viện mà bố trí các buồng.
+ Buồng cấp cứu và buồng thủ thuật cấp cứu.
+ Buồng khám phân loại bệnh.
+ Buồng chữa răng, nhổ răng, nha chu viêm …
+ Buồng chữa răng cho trẻ em gồm: chữa và nhổ răng, nắn chỉnh hình.
+ Buồng khám làm răng giả gồm: đúc khuôn hàm, luộc nhựa, nơi kĩ thuật viên làm việc.
+ Buồng xét nghiệm và buồng X-quang.
+ Các buồng phải có đủ nước sạch, điện ổn định và an toàn.
+ Phân công bác sĩ chịu trách nhiệm sử dụng và bảo quản máy răng tổng hợp và báo cáo giám đốc bệnh viện ra quyết định.
– Bác sĩ khám bệnh có trách nhiệm:
+ Thực hiện quy chế điều trị ngoại trú, quy chế Quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế và quy chế sử dụng thuốc.
+ Khám bệnh tỉ mỉ, chần đoán chính xác, làm hồ sơ bệnh án và chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng.
+ Điều trị các bệnh răng miệng, hàm mặt theo sự phân công của trưởng khoa.
2. Tại khoa điều trị và buồng thủ thuật:
a. Các thành viên trong khoa điều trị và buồng phẫu thuật phải đặc biệt chú ý thực hiện quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật-gây mê hồi sức và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.
b. Phẫu thuật viên Răng-hàm-mặt phải bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại quy chế công tác khoa phẫu thuật-gây mê hồi sức.
c. Một số công tác đặc thù của khoa điều trị:
– Trưởng khoa Răng-Hàm-Mặt có trách nhiệm:
+ Bố trí riêng biệt các buồng bệnh vô khuẩn, buồng bệnh hữu khuẩn, buồng phẫu thuật chỉnh hình liên hoàn, hợp lí bảo đảm công tác chuyên môn.
+ Duyệt người bệnh được phẫu thuật tạo hình thẩm mĩ theo quy định của Nhà nước.
– Bác sĩ điều trị có trách nhiệm:
+ Theo dõi sát người bệnh, kịp thời phát hiện tai biến sau phẫu thuật, thủ thuật để xử lí kịp thời.
+ Trực tiếp thay băng, cắt chỉ cho người bệnh.
– Phẫu thuật viên có trách nhiệm:
+ Thực hiện phẫu thuật và thủ thuật theo sự phân công của trưởng khoa.
+ Chỉ được làm phẫu thuật tạo hình thẩm mĩ khi được giao trách nhiệm và người bệnh đã được duyệt.
– Y tá (điều dưỡng)có trách nhiệm:
+ Chăm sóc người bệnh theo quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện.
+ Bơm rửa vết phẫu thuật, thực hiện y lệnh của bác sĩ điều trị.
 

Close