Chào Mừng đến với Trang thông tin điện tử Bệnh viện đa khoa Năm Căn- Địa chỉ: Số 306 Nguyễn Tất Thành- Khóm 6- Thị trấn Năm Căn -Tỉnh Cà Mau: Điện thoại- 07803 877142 - Fax: 0780 877142 - Email: bvnamcan@gmail.com - Website: bvdknamcan.vn

GIỚI THIỆU PHÒNG KHTH-VTTTBYT

TRƯỞNG PHÒNG KHTH-VTTTBYT
BS CKI HỒ VĂN VẸN
 TẬP THỂ PHÒNG KHTH-VTTTBYT
 
Phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:
– Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng
– Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.
– Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệm vụ chuyên môn Bệnh viện.

1. CHỨC NĂNG :
-  Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện toàn bộ công tác của phòng KHTH.
- Quản lý, bố trí, nhận xét, đánh giá nhân lực và hoạt động phòng KHTH.
- Tổ chức thực hiện công tác nghiệp vụ chuyên môn của bệnh viện.
- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, quy chế  Bệnh viện.
- Đánh giá hoạt động chuyên môn của các khoa.
- Ký xét duyệt HSBA  theo Ủy quyền của Ban Giám Đốc Bệnh viện.
- Tham gia các Hội đồng theo quy định.
- Tổ chức thực hiện công tác chỉ đạo tuyến.

2. NHIỆM VỤ:

- Đăng ký thanh quyết toán , giám định hồ sơ, báo cáo BHYT
- Kiểm tra thực hiện theo dỏi các trường hợp: cấp y chứng, cấp giáy chứng nhận TNLĐ , tóm tắt bệnh án, sao HSBA, người neo đơn, trẻ bị bỏ rơi…
- Thực hiện theo dỏi điều chỉnh lịch trực toàn viện
- Lập thanh quyết toán tiền bồi dưỡng trực
- Kiểm tra đối chiếu các trường hợp đề nghị bồi dưỡng Phẫu thuật, thủ thuật, X Quang, miễn giảm viện phí.
- Thực hiện thủ tục tử vong, bệnh nặng xin về, chuyển viện, pháp y…
- Ký nhận kiểm tra HSBA của các khoa giao trả trước khi nhập kho lưu trữ.
- Lập biên bản các cuộc họp liên quan.

 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐÀO TẠO :

- Thực hiện các chương trình đào tạo huấn luyện theo chế độ và kế hoạch của Bệnh viện
- Thu nhận, theo dõi cấp giấy chứng nhận đào tạo chuyên khoa tuyến huyện.
- Thu nhập đề cương NCKH trình hội đồng KHKT để thông qua.
- Tổ chức thực hiện các chương trình : báo cáo, hội thảo, hội nghị NCKH.
- Báo cáo đề cương NCKH lên cấp trên.

3. CHỈ ĐẠO TUYẾN :

- Thông báo góp ý chuyên môn
- Thực hiện kế hoạch công tác, chọn địa điểm, thông báo, thành lập đoàn, lập biên bản công tác chỉ đạo tuyến.
- Thực hiện kế hoạch hỗ trợ tuyến trước.

4.  HỢP TÁC QUỐC TẾ :

Tổ chức thực hiện công tác hợp tác giữa Bệnh viện và các đơn vị ngoài bệnh  viện, Quốc tế…

5. THỐNG KÊ BÁO CÁO, LƯU TRỮ, THƯ VIỆN :
- Thu nhập số liệu hoạt động hằng ngày.
- Thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất.
- Nhận, truy tầm, sắp xếp, bảo quản HSBA.
- Thực hiện các sổ : sổ nhận HSBA, sổ xuất viện, sổ lưu trữ HSBA tử vong, sổ mượn và trả HSBA.
- Thực hiện tuyên truyền GDSK qua hệ thống loa đài.
 
 
 

Close