Chào Mừng đến với Trang thông tin điện tử Bệnh viện đa khoa Năm Căn- Địa chỉ: Số 306 Nguyễn Tất Thành- Khóm 6- Thị trấn Năm Căn -Tỉnh Cà Mau: Điện thoại- 07803 877142 - Fax: 0780 877142 - Email: bvnamcan@gmail.com - Website: bvdknamcan.vn
Hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết 2019 phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2020

Hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết 2019 phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2020

Hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết 2019 phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2020

Đại hội Đảng viên lần thứ IX chi bộ khối KHTH-Dược

Đại hội Đảng viên lần thứ IX chi bộ khối KHTH-Dược

Đại hội Đảng viên lần thứ IX chi bộ khối KHTH-Dược

Đại hội Đảng viên lần thứ IX chi bộ khối Nội- Nhi-Nhiễm

Đại hội Đảng viên lần thứ IX chi bộ khối Nội- Nhi-Nhiễm

Đại hội Đảng viên lần thứ IX chi bộ khối Nội- Nhi-Nhiễm

Đại hội Đảng viên lần thứ IX chi bộ khối Khám bệnh -CLS

Đại hội Đảng viên lần thứ IX chi bộ khối Khám bệnh -CLS

Đại hội Đảng viên lần thứ IX chi bộ khối Khám bệnh -CLS

Đại hội Đảng viên lần thứ IX chi bộ khối Ngoại - Sản

Đại hội Đảng viên lần thứ IX chi bộ khối Ngoại - Sản

Đại hội Đảng viên lần thứ IX chi bộ khối Ngoại - Sản

 

Close