Chào Mừng đến với Trang thông tin điện tử Bệnh viện đa khoa Năm Căn- Địa chỉ: Số 306 Nguyễn Tất Thành- Khóm 6- Thị trấn Năm Căn -Tỉnh Cà Mau: Điện thoại- 07803 877142 - Fax: 0780 877142 - Email: bvnamcan@gmail.com - Website: bvdknamcan.vn
Đề tài sáng kiến năm 2019

Đề tài sáng kiến năm 2019

Không ngừng phát triển và nghiên cứu năm 2018 vừa qua Bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn đã thực hiện được ... đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được Hội đồng khoa học công nghệ công nhận và đang trình Sở Y tế công nhận để áp dụng vào trong công tác khám chữa bệnh.

Đề tài, sáng kiến năm 2019

Đề tài, sáng kiến năm 2019

Cùng với sự phát triển và nghiên cứu năm 2019 vừa qua Bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn đã thực hiện được 09 sáng kiến và 01 đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng khoa học công nghệ công nhận và đang áp dụng vào trong công tác khám chữa bệnh.

Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cà Mau thăm quan giao lưu học hỏi kinh nghiệm

Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cà Mau thăm quan giao lưu học hỏi kinh nghiệm

Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cà Mau thăm quan giao lưu học hỏi kinh nghiệm

Các thành tựu y tế đáng kinh ngạc

Các thành tựu y tế đáng kinh ngạc

Các thành tựu y tế đáng kinh ngạc

 

Close