Chào Mừng đến với Trang thông tin điện tử Bệnh viện đa khoa Năm Căn- Địa chỉ: Số 306 Nguyễn Tất Thành- Khóm 6- Thị trấn Năm Căn -Tỉnh Cà Mau: Điện thoại- 07803 877142 - Fax: 0780 877142 - Email: bvnamcan@gmail.com - Website: bvdknamcan.vn
Qui chế khen thưởng bệnh viện

Qui chế khen thưởng bệnh viện

Qui chế khen thưởng bệnh viện

Nội qui khám chữa bệnh

Nội qui khám chữa bệnh

Nội qui khám chữa bệnh

 

Close