Chào Mừng đến với Trang thông tin điện tử Bệnh viện đa khoa Năm Căn- Địa chỉ: Số 306 Nguyễn Tất Thành- Khóm 6- Thị trấn Năm Căn -Tỉnh Cà Mau: Điện thoại- 07803 877142 - Fax: 0780 877142 - Email: bvnamcan@gmail.com - Website: bvdknamcan.vn
3 người nhập cảnh mắc Covid-19

3 người nhập cảnh mắc Covid-19

3 người nhập cảnh mắc Covid-19

Chi bộ Khối Hành chính kết nạp đảng viên mới

Chi bộ Khối Hành chính kết nạp đảng viên mới

Chi bộ Khối Hành chính kết nạp đảng viên mới

Giám đốc Bệnh viện Bế mạc Hội nghị

Hội nghị tổng kết công tác Bệnh viện năm 2018 - Kế hoạch 2019

Hội nghị tổng kết công tác Bệnh viện năm 2018 - Kế hoạch 2019

Giám đốc Bệnh viện Bế mạc Hội nghị

Hội nghị tổng kết công tác Bệnh viện năm 2018 - Kế hoạch 2019

Hội nghị tổng kết công tác Bệnh viện năm 2018 - Kế hoạch 2019

 

Close